Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1994
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΕΠΕ
Νομική μορφή φορέα: ΕΠΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ - ΤΚ83100 - ΣΑΜΟΣ
Τηλέφωνα: 2273089100
Φαξ: 2273089100
Σταθμός: 

ΑΝΕΜΟΣ

Νομός: Σάμου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο