Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4159
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO CAFÉ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/7369
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 18009/Ε1/3214/4.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14605/18.10.07 14822/19.10.07
Συχνότητα: 102,4 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
Νομός: Σάμου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 155 ΤΚ 83100 ΣΑΜΟΣ
Τηλέφωνα: 2273088887 | 2273087966 | 2273023353
Φαξ: 2273088888 | 2273087291
E-mail: info@radiocafe.gr
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΑΛΩΦΑ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΑΛΩΦΑ

Αντικαθιστά : 

TOP FM

Νομός: Σάμου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο