Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4160
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TOP FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 18009/Ε1/3214/4.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Σάμου
Φορέας: 

Ρ/Σ: TOP FM - 6

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: TOP FM - 6

Αντικαταστάθηκε από: 

RADIO CAFÉ

Νομός: Σάμου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο