Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4162
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΙΩΝΙΑ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/164
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 3661/Ε1/273/20.2.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14128/12.10.07
Συχνότητα: 105,2 ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ
Νομός: Σάμου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 198 ΣΑΜΟΣ ΤΚ 83100
Τηλέφωνα: 2273022730 | 2273023773
Φαξ: 2273025482
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟ ΙΩΝΙΑ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΙΩΝΙΑ ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

Ρ/Σ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ

Νομός: Σάμου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο