Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4163
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: Ρ/Σ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 3661/Ε1/273/20.2.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Σάμου
Φορέας: 

Ρ/Σ: Ρ/Σ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: Ρ/Σ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟ ΙΩΝΙΑ FM

Νομός: Σάμου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο