Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4166
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΙΚΑΡΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ86/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 86/2.11.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15278/24.10.07
Συχνότητα: 87,6 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΒΑΘΥΒΡΥΧΟ
Νομός: Σάμου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ TK 83301 ΙΚΑΡΙΑ
Τηλέφωνα: 2105596471
Φαξ: 2105596470
Φορέας: 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο