Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2004
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ TK 83301 ΙΚΑΡΙΑ
Τηλέφωνα: 2105596471
Φαξ: 2105596470
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΙΚΑΡΙΑ

Νομός: Σάμου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο