Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4170
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PLUS
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Σάμου
Φορέας: 

Ρ/Σ: PLUS

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: PLUS

Αντικαταστάθηκε από: 

ΙΩΝΙΑ ΠΛΑΣ 89,4

Νομός: Σάμου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο