Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4171
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΙΩΝΙΑ ΠΛΑΣ 89,4
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Σάμου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΙΩΝΙΑ ΠΛΑΣ 89,4

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΙΩΝΙΑ ΠΛΑΣ 89,4

Αντικαθιστά : 

PLUS

Νομός: Σάμου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο