Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4174
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO CONTINENTAL
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ 25682/Ε1/4764/13-12-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κεφαλληνίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: RADIO CONTINENTAL

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: RADIO CONTINENTAL

Αντικαταστάθηκε από: 

ΠΑΛΜΟΣ 98,3

Νομός: Κεφαλληνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο