Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4173
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΛΜΟΣ 98,3
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/278
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ 25682/Ε1/4764/13-12-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 17109/10.12.07
Συχνότητα: 98,3 ΑΙΝΟΣ
Νομός: Κεφαλληνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΑΤΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΝΙΑΣ ΤΚ 28100
Τηλέφωνα: 2671029600 | 26710296001
Φαξ: 2671029602
E-mail: palmos983@gmail.com
Φορέας: 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Διακριτικός τίτλος: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αντικαθιστά : 

RADIO CONTINENTAL

Νομός: Κεφαλληνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο