Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2011
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Νομική μορφή φορέα: ΟΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΑΤΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΝΙΑΣ ΤΚ 28100
Τηλέφωνα: 2671029600 | 26710296001
Φαξ: 2671029602
E-mail: palmos983@gmail.com
Σταθμός: 

ΠΑΛΜΟΣ 98,3

Νομός: Κεφαλληνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο