Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4194
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΣΥΝΟΡΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/184
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 4286/Ε/728/29-3-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14185/15.10.07 6545/12.06.08
Συχνότητα: 101,5 ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 92,2 ΑΝΕΚΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.721/19/12-6-2014 ΑΠΟΦ ΕΕΤΤ-------98,7 ΑΝΕΚΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.811/12/18-5-2017 ΑΠΟΦ ΕΕΤΤ
Καταγραφές : ΑΠ 4992/12-10-2017
Νομός: Κιλκίς
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΙΛΚΙΣ & ΕΡΜΟΥ 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΤΚ 61200 (ΤΘ 21) ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
Τηλέφωνα: 2343023111 | 2343111093 | 2343023211
Φαξ: 2343024131
Φορέας: 

ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο