Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2032
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Διακριτικός τίτλος: ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΙΛΚΙΣ & ΕΡΜΟΥ 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΤΚ 61200 (ΤΘ 21) ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
Τηλέφωνα: 2343023111 | 2343111093 | 2343023211
Φαξ: 2343024131
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΣΥΝΟΡΑ

Νομός: Κιλκίς

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο