Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4196
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΜΑΧΗΤΗΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ23/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 13/10.3.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14295/16.10.07
Συχνότητα: 87,8 ΚΑΜΗΛΑ ΚΙΛΚΙΣ
Καταγραφές : ΑΠ 4992/12-10-2017
Νομός: Κιλκίς
Ταχυδρομική διεύθυνση: 2ο ΧΙΛ. ΚΙΛΚΙΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΚ 61100
Τηλέφωνα: 2341022900
Φαξ: 2341024100
Φορέας: 

ΜΑΧΗΤΗΣ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΜΑΧΗΤΗΣ ΕΠΕ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο