Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2034
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΜΑΧΗΤΗΣ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: ΜΑΧΗΤΗΣ ΕΠΕ
Νομική μορφή φορέα: ΕΠΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: 2ο ΧΙΛ. ΚΙΛΚΙΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΚ 61100
Τηλέφωνα: 2341022900
Φαξ: 2341024100
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΜΑΧΗΤΗΣ

Νομός: Κιλκίς

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο