Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4214
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PRISMA 95,1
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ4/12
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 4/22.10.2012
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 10273/21.11.2012
Συχνότητα: 95,1 ΖΑΛΟΓΓΟ ΜΕ ΤΗΝ 762/28/2-6-2015 ΑΠΟΦ. ΕΕΤΤ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΧΝ. 91,6 ΖΑΛΟΓΓΟ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΟΣ
Νομός: Πρέβεζας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 14 ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΚ 48100
Τηλέφωνα: 26820 23809
Φαξ: 2682301347
E-mail: info@energymedia.gr
Φορέας: 

ENERGY MEDIA GROUP ΙΚΕ

Διακριτικός τίτλος: ENERGY MEDIA GROUP ΙΚΕ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΝΤΕΦΙ

Νομός: Πρέβεζας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο