Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4215
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΝΤΕΦΙ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 4/22.10.2012
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Πρέβεζας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΝΤΕΦΙ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΝΤΕΦΙ

Αντικαταστάθηκε από: 

PRISMA 95,1

Νομός: Πρέβεζας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο