Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/465
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Ρ/Σ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ FM
Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ FM
Σταθμός: 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ FM

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο