Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/729
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 330 51 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
Τηλέφωνα: 2108940276
Φαξ: 2108940276
Σταθμός: 

RADIO PARNASS

Νομός: Φωκίδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο