Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/757
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΤΣΙΚΑΣ
Διακριτικός τίτλος: ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΤΣΙΚΑΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 113-119 ΤΚ 26225 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2611113059
Φαξ: 2615003917
Σταθμός: 

RADIO ENTER

Νομός: Αχαΐας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο