Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/834
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΑΥΠΛΙΟΥ 156 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνα: 2710237563
Φαξ: 2710234918
Σταθμός: 

ΠΑΛΜΟΣ FM 92,6

Νομός: Αρκαδίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο