Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/878
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΙΟΥΛΙΑ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ
Διακριτικός τίτλος: ΙΟΥΛΙΑ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ 28 - ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ
Τηλέφωνα: 2462028069 | 2462087200
Φαξ: 2462085444
Σταθμός: 

MIX FM

Νομός: Γρεβενών

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο