Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/907
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Β. ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ
Διακριτικός τίτλος: Β. ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΔΟΥ – ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνα: 2244031221
Φαξ: 2244031571
Σταθμός: 

SGL RADIO 95,1

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο