Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18364
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: SEVEN NEWS ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: SEVEN NEWS ΙΚΕ
Νομική μορφή φορέα: ΙΚΕ
Σταθμός: 

SEVEN NEW FM

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο