Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3352
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SEVEN NEW FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/274
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.26392/E1/4794/19.1.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 184/12.5.2015
Συχνότητα: 94,4 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠΟΦ. ΕΣΡ 184/12.5.2015- ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ- ΑΠ 1128/15-2-2016 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΑΠ 2863/23-5-2017 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλέφωνα: 2511104119 | 2510 227310
Φαξ: 2511104122
E-mail: evdomimera@gmail.com
Φορέας: 

SEVEN NEWS ΙΚΕ

Διακριτικός τίτλος: SEVEN NEWS ΙΚΕ

Αντικαθιστά : 

STAR FM

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο