Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/218
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 012744746000
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΘ ΜΙΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24, 67100, ΞΑΝΘΗ Τ.Κ. 67100
Τηλέφωνα: 2541065200
Φαξ: 2541065111
Σταθμός: 

EGNATIA TV

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή


SMILE

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο