Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2225
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: EGNATIA TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|206
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6430/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ξάνθης
Φορέας: 

ΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαταστάθηκε από: 

SMILE

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο