Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2224
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SMILE
Αρ. Φακέλου: 1|2|168
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 123
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6430/Ε/20.3.1998, Ε.Σ.Ρ. 430/31.7.2007
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 277/28.7.2014
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Στοιχεία ΠΔ/τος 310/1996, 6.7.2018. Α.Π. 1953/13.5.2020 - Στοιχεία Π.Δ./310/1996. Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή ημ/νίας 8.1.2021 που αφορά την ΥΑ 792 από την Digea. Α.Π. 1686, 1692/26.3.3021, 1778/30.3.2021, 1823/30.3.2021, 1974/2.4.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996, 4522/12.7.2022 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΘ ΜΙΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24, 67100, ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνα: 2541065200
Φαξ: 2541065111
E-mail: info@tvsmile.gr, z.alexiou@smile.gr
Φορέας: 

ΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΘΡΑΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

EGNATIA TV

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο