Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2256
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BEST TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|163
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6664/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 327/7.7.2009
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ναυαρίνου 202 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τ.Κ. 24100
Τηλέφωνα: 2721063264, 5
Φαξ: 2721063195
E-mail: info@best-tv.gr
Φορέας: 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΤΗΛΕΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΜΕΡΤ

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: ΠΕΝΘΟΣ

18-11-2009


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο