Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2338
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΗΛΕΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΜΕΡΤ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|214
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6664/Ε/23.3.98
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μεσσηνίας
Φορέας: 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαταστάθηκε από: 

BEST TV

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο