Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/250
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 015329045000
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ναυαρίνου 202 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τ.Κ. 24100
Τηλέφωνα: 2721063264, 5
Φαξ: 2721063195
E-mail: info@best-tv.gr
Σταθμός: 

ΤΗΛΕΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΜΕΡΤ

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή


BEST TV

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο