Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18320
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: EASY 105,3
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 87/17.10.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 4179/08.04.08
Συχνότητα: 105,3 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Νομός: Τρικάλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΥΡΩΝΟΣ 5 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΚ 42100
Τηλέφωνα: 2431031891
Φαξ: 2431031838
E-mail: info@easy1053.gr
Φορέας: 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΑΣ

Αντικαθιστά : 

EXTRA 105,3

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο